Menu Drop Down

 

 TIN TỨC

   
 
  Khuyến mại   Dịch vụ mới   Nhịp cầu khách hàng   Sửa chữa nâng cấp mạng lưới   Phóng sự ảnh   Điểm báo   Hoạt động cộng đồng   Hoạt động VNPT Hà Nội
 

 
     
Ngày đưa thông tin: 2/10/2008
   
  VNPT Ban hành giá cước dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi .  
 
Ngày 18 tháng 9 năm 2008, VNPT đã ra quyết định ban hành giá cước dịch vụ chuyên hướng cuộc gọi từ thuê bao điện thoại di động trả sau đến thuê bao điện thoại di động GSM và thuê bao cố định, áp dụng từ 1/10/2008.

Theo đó, khi chuyển hướng cuộc gọi đi từ thuê điện thoại di động trả sau đến thuê bao điện thoại di động GSM hoặc thuê bao cố định của VNPT, cước được tính cho chủ thuê bao gọi như một cuộc gọi từ thuê bao chủ gọi đến thuê bao thực hiện chuyển hướng cuộc gọi với thời gian cuộc gọi bằng thời gian đàm thoại giữa thuê bao chủ gọi với thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi, và mức cước được tính như sau:

-Trường hợp thuê bao chủ gọi là thuê bao cố định của VNPT thì mức cước được tính như cước điện thoại cố định hiện hành.

-Trường hợp thuê bao chủ gọi là thuê bao di động GSM của VNPT thì mức cước được tính như cước điện thoại di động GSM trả sau hiện hành của VNPT.

Đối với các cuộc gọi chuyển hướng như trên, cước kết nối giữa các đơn vị liên quan đến các phần mạng giữa thuê bao chủ gọi đến thuê bao thực hiện chuyển hướng gọi và giữa thuê bao chuyển hướng gọi tới thuê bao nhận chuyển hướng gọi được thực hiện như quy định hiện hành về cước kết nối của VNPT.

Trường hợp chuyển hướng cuộc gọi từ thuê bao điện thoại di động GSM hoặc thuê bao cố định của VNPT đi quốc tế và sang thuê bao bất kỳ của các doanh nghiệp khác: thu cước như quy định đối với cuộc gọi thông thường hiện hành.

Lâm Uyên (Nguồn tin: VP)

 
     
 
 
     
 
CÁC TIN MỚI HƠN